سامانه ی تلفن بانک
سامانه ی همراه بانک
ورود مشتریان ()
Captcha

نکات امنیتی


جهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی از صفحه کلید مجازی استفاده نمایید
کلمه ی عبور را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید
همواره از رایانه ی مجهز به ضد ویروس بروز استفاده نمایید
در پایان کار حتما از دکمه ی خروج استفاده نمایید